Cursos en colaboración con ENERGYLAB

Curso EVO para preparación de examen para obtención de CMVP. Modalidad: Streaming - Aula virtual